Skip to main content

Kvote

Aktiv

Definisjon

Søknadsgruppering - kvoter er en tilordnet og styrt måte å gruppere kvalifiserte søknader på når de konkurrerer om å få tilbud om plass. Hvilken kvote søknaden tilhører, kan utgjøre forskjell for om en søker får tilbud eller ikke på søknaden sin. Hvis en søknad kan tilhører flere kvoter, skal den alltid regnes i den kvoten som faller best ut for søker.
En søknad kan konkurrere i flere kvoter samtidig. Avhengig av poengberegningsregler (krav i kvoten) kan søker også ha ulik poengsum i de ulike kvotene den konkurrerer i. Hvis en søknad når opp i konkurransen i flere kvoter, får søkeren tilbud i kvoten med lavest rekkefølgenummer.