Skip to main content

Kvalifisert søker

Utkast

Definisjon

Søker som oppfyller alle formelle krav for opptak til et utdanningstilbud.

Merknad

Merk at å være kvalifisert ikke nødvendigvis betyr at en søker får tilbud om plass på det aktuelle utdanningstilbudet, da søkeren fortsatt kan bli rangert bak andre kvalifiserte søkere.