Skip to main content

Kurs

Utkast

Definisjon

Organisert utdanningstilbud som ikke gir studiepoeng. Kurs kan fungere enkeltstående eller som del av helhet. Siden begrepet er språklig flertydig, så brukes kurs i vårt produkt om ulike utdanningskomponenter som IKKE gir studiepoeng:

Eksempel

Eksempler på kurs som emner eller studieprogram:

  • kurs i IT-ledelse
  • utdanningslederkurs

Eksempler på kurs som utdanningsaktiviteter knyttet til emner eller studieprogram:

  • HMS-kurs
  • introkurs
  • bibliotekskurs
  • forkunnskapskurs
  • metodekurs