Skip to main content

Kopinoravgift

Aktiv - Begrepet er standardisert

Definisjon

Avgift som ikke påvirker studierett, men som noen læresteder krever inn fra studenter for å, helt eller delvis, dekke sine utgifter ved å dele ut opphavsrettslige beskyttede kopier til Kopinor. Størrelsen på kopinor-avgiften er avhengig av om studenten studerer på heltid eller deltid, så data om hvilket type utdanningstilbud en student går på, samt en students individuelt planlagte progresjon er relevant for å opprette riktig betalingskrav. Læresteder betaler ellers samlet vederlag etter Kopinor-avtalen for universiteter og høyskoler: Kopinor-avtalen for universiteter og høyskoler

Det er ingen konsekvenser for studenters studierett eller utdanningsløp å ikke betale kopinor-avgift, men lærestedet kan mangle dekning til det samlede vederlaget. Noen læresteder har knyttet sammen avgiften med kopi- eller utskriftsavgift, slik at studenter ikke får skrevet ut materiale ved lærestedet uten å betale avgiften. Se andre utdanningsrelaterte avgifter