Skip to main content

Kompetansebevis

utkast

Definisjon

Dokumentasjon på kompetanse. Kompetansebeviset er resultateiers objekt-representasjon i systemet når vi registrerer ulike former for oppnådd kompetanse. Kompetansebevis kan med andre ord dekke både formell- og ikke-formell utdanning. Komepetansebevis kan behandles som helhet, og samler informasjon om eventuelle underliggende deler.

Merknad

Må ikke forveksles med kompetansebevis fra videregående skole som er ekvivalent med karakterutskrift

Relaterte begreper