Skip to main content

Karakterutskrift

aktiv, men erstattes

Definsjon

Formell tilbakemelding på papir eller pdf i form av et offisielt dokument fra ett studiested, eller videregående skole, som dokumenterer alle kandidatens resultater.

Karakterutskriften inneholder dermed alle resultater, typisk med karakterer, en person har oppnådd ved ett studiested, eller videregående skole.

Merknad

Termen er antatt utgående, til fordel for resultater som kan inngå i ulike sammenstillinger eller enkeltvis.