Skip to main content

Karakter

aktiv

Definsjon

Med karakter menes bedømmelsen sensor gjør av en kandidat for en eksamen, prøve eller oppgave som inngår i, eller innvirker på, vitnemålet.

Det benyttes to karakterskalaer ved høyere utdanning i Norge:

  • Gradert bokstavkarakterskala med karakterene A til F.
    • A til E er bestått, F er ikke bestått
  • Binær skala med karakterene "bestått" og "ikke bestått"

Tidligere har også andre karakterskalaer vært benyttet i norsk høyere utdanning.

Juridisk grunnlag

Det juridiske grunnlaget for karaktersetting er nedfelt i Universitets- og høyskoleloven § 3-9).

Andre ressurser

Karaktersystemet - Generelle, kvalitative beskrivelser (PDF) fra Universitets- og Høgskolerådet.