Skip to main content

Kapasitet

Aktiv

Definisjon

Kapasiteten beskriver det antall plasser som finnes på utdanningstilbudet. Det antallet studenter som utdanningstilbudet er dimensjonert for. Kalles også opptaksramme og budsjetterte studieplasser, undervisningsplasser, planlagte plasser, måltall. Antallet plasser bestemmes ut fra fagpolitiske og ressursmessige hensyn.

Lærestedene kan endre antallet plasser i løpet av opptaksperioden. Feks øke kapasitet eller redusere kapasitet på konkrete utdanningstilbud, enten for å omfordele plasser gitt søkertall, endringer i faglige prioriteringer eller av ressurshensyn.