Skip to main content

Ikke-formell utdanning

aktiv

Defisjon

Høyere utdanning som ikke er regulert etter universitets- og høyskoleloven eller fagskoleloven, og som ikke leder til en kvalifikasjon i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk eller gir uttelling i studiepoeng. Omfatter kurs, seminarer, konferanser og andre organiserte aktiviteter der læring er hovedformålet, herunder aktiviteter som dekkes av lov om voksenopplæring

Merknader

Omfatter det som vanligvis kalles etterutdanning