Skip to main content

Høyere utdanning

aktiv

Definisjon

Utdanning etter grunnskole og videregående skole. Høyere yrkesfaglig utdanning gis av fagskoler. Annen høyere utdanning gis av universitetet og høyskoler.

Merknad

Vi må lande begrep for høyere utdanning gitt av universiteter og høyskoler, ev. relasjon mellom presisjonsnivået.