Skip to main content

Grad

utkast

Definisjon

Kvalifikasjon basert på fullført og bestått studieprogram, eller ved jevngodhetsvurdering etter søknad, eventuelt inkludert beståtte prøver eksamener.

Hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 3.2 og spesifiert i gradsforskriften med læringsutbytte som beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Eksempler

Bachelorgrad kan oppnås ved:

  • å fullføre bacehlorprogram
  • å søke om graden på bakgrunn av tidligere utdanning. Søknaden blir da vurdert jevngod med bachelorprogrammet eller ikke.

Doktorgrad kan oppnås ved:

  • å fullføre ph.d.-program
  • å søke om å få fremstille seg for eksamen for graden drphilos