Skip to main content

Frivillige bidrag

Aktiv

Definisjon

Avgift som ikke påvirker studierett, men som læresteder kan samle inn som frivillige beløp fra studenter til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid. Det er øverste studentorgan ved lærestedet som velger hvilke ulike frivillige organisasjoner som skal kunne motta bidrag fra lærestedets studenter.

Anledningen til å be studentene om bidraget er hjemlet i § 16 i Forskrift om studentsamskipnader.

Det er helt frivillig for studentene å betale, og nettopp det skal være tydelig for studentene. Det har ingen konsekvenser for studenter å ikke betale bidraget.

Eksempler:

  • SAIH-tiere