Skip to main content

Førstevalgssøker

utkast

Definisjon

Søker som har ett aktuelt utdanningstilbud som førstevalg, telles som førstevalgssøker ved det aktuelle utdanningstilbudet.

Merknad

Brukes spesielt i Samordna opptak. Vi foreslår at begrepet brukes i samtlige opptak.

Andre begreper pr. dags dato: primærsøker, førsteprioritetssøker