Skip to main content

Formell utdanning

aktiv

Definisjon

Utdanning som reguleres av barnehageloven, opplæringsloven, fagskoleloven eller lov om universiteter og høyskoler, og som kan inngå i en kvalifikasjon i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR).

Merknader

Spesialisutdanningene i medisin, som SSB regner som formell utdanning, faller utenfor etter denne definisjonen. Det samme gjelder lignende videreutdanninger i regi av andre fagforeninger. Spesialistutdanningene vil være ikke-formell utdanning.