Skip to main content

Finansieringsbevis

utkast

Definisjon

Dokumentasjon på at søker eller student selv kan dekke kostnad til utdanning, eller at andre kan dekke det for dem.

Finansieringsbevis kan komme i form av data fra autoritative kilder og identifiserte aktører, eller i form av ulike former for vedlegg i en rekke ulike formater.

Merknad

Finansieringsbevis er særlig viktig for søkere til ph.d.-program på grunnlag av eksternfinansiering, og for søkere som er statsborgere i land utenfor EU/EØS som må betale studieavgift.