Skip to main content

Emne

  • emne (nynorsk)
  • course (english)
aktiv

Definisjon

Et emne er formelt sett den minste studiepoenggivende enheten som kan inngå i et studieprogram. Emner kan tilbys både som en del av et studieprogram, men også som egne utdanningstilbud, da ofte kalt enkeltemner.

I vår kontekst som datastrukturterm kan emner imidlertid også ikke gi studiepoeng. Da omtales de ofte som kurs.

Lenker

Merknader

Jf. UHL §3-2, 4. ledd. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Den minste enheten som godkjennes og inngår i et studieprogram. Rapportering må standardiseres