Skip to main content

Eksternfinansiering

Aktiv - Begrepet er standardisert

Definisjon

Betalingsform som beskriver tilfeller der det er noen andre enn studenten selv betaler for at vedkommende kan delta på utdanningstilbud.

Eksternfinansiering kan inntreffe ved:

Eksempler

  • Arbeidsgiver dekker at alle deres ansatte får avlagt en eksamen
  • Direktorat betaler for at et videreutdanningsprogram gis til studenter de gir opptak til i en periode
  • Kreftforeningen betaler for at en person får opptak til ph.d.-program

Merknad

Statlige læresteder har begrensninger på hva de kan ta egenbetaling for. Private læresteder står langt friere. Se Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

Semesteravgift betales av studenten selv, men regnes allikevel ikke innunder begrepet egenbetaling.

Assosiert med