Skip to main content

Eksamensavgift

  • Exam fee (english)
    Aktiv

Definisjon

Utdanningsavgift som læresteder kan ta for å dekke reelle merkostnader knyttet til avvikling av prøve eller eksamen for studenter som er tilkjent avgrenset rett til å gå opp til prøve eller eksamen mot at de betaler eksamensavgift, såkalte privatister. Konsekvenser ved å ikke betale eksamensavgift i tide er at studenten ikke får fremstille seg til prøve eller eksamen.

Merknad

Semesteravgift regnes ikke som eksamensavgift, selv om studenter må betale semesteravgift for å kunne fremstille seg til eksamen.

Tillatt term

  • privatistgebyr
  • fagprøvegebyr