Skip to main content

Eksamen

  • Exam (English)
aktiv

Definisjon

En eksamen er en formell prøve som måler en students kunnskap, ferdigheter og kompetanse i et bestemt emne eller fagfelt. Prøvetypen danner grunnlag for vurdering i form av sensur. Eksamener gis ofte i form av sluttvurdering av en undervisningsperiode for emne eller av en studieperiode for ett helt studieprogram. Men kan også avvikles underveis i undervisningsperiode eller studieperiode.

Avhengig av hva som skal prøves kan en eksamen kan være:

  • skriftlig (individuell eller gruppe)
  • muntlig (individuell eller gruppe)
  • praktisk (individuell eller gruppe)

Merknad

Resultatene fra eksamener teller vanligvis betydelig mot en students endelige karakter eller vurdering i ett emne.

Som generell regel kan studenter klage på resultater, siden de er enkeltvedtak. Unntak gjelder for muntlige og praktiske prøver som ikke lar seg replisere. Se mer i Universitets- og høyskoleloven § 3.9

Eksempler

Ulike typer eksamener:

  • doktorgradsprøve
  • skriftlig, individuell eksamen
  • muntlig, individuell eksamen
  • praktisk, muntlig eksamen