Skip to main content

Egenbetaling

Aktiv - Begrepet er standardisert

Definisjon

Betalingsform som beskriver tilfeller der studenten selv betaler for utdanningstilbudet

Egenbetaling kan inntreffe ved:

Merknad

Statlige læresteder har begrensninger på hva de kan ta egenbetaling for. Private læresteder står langt friere. Se Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

Semesteravgift betales av studenten selv, men regnes allikevel ikke innunder begrepet egenbetaling.

Assosiert med