Skip to main content

Dr.philos.

aktiv

Definisjon

Avgrenset studierett som kun gir studenter adgang til å fremstille seg for grad på tilsvarende nivå som [ph.d.-program](phd-program.md. Retten tilegnes emneopptak hvor kvalifiserte søkere får lov til å gå opp til avsluttende doktorgradsprøve

Muligheten til å fremstille seg for graden dr.philos. finnes kun ved noen av lærestedene som kan gi utdanning på ph.d.-nivå.

Assosiert med