Skip to main content

Domene

aktiv

Definisjon

Med domene mener vi et avgrenset forretningsområde som omfatter én eller flere arbeidsprosesser.

Eksempler

  • Studieadministrasjon - hoveddomenet FS, Opptak og Nasjonale utdanningsregistre er ment å understøtte
    • Utdanning: underområde med prosesser for å etablere og vedlikeholde utdanning og studieretter
    • Opptak: underområde med prosesser for å opprette og gjennomføre opptak
    • Vurdering: underområde med prosesser for å planlegge og avvikle vurdering
    • Kompetanse: underområde med prosesser for å registrere, lagre og dele resultater og kompetansebevis