Skip to main content

Doktorgradsprøve

aktiv

Definisjon

Avsluttende eksamen for studenterph.d.-program eller med rett til å fremstille seg for dr.philos..

Prøven inneholder tradisjonelt flere deler:

  • Oppgave (avhandling)
    • Oppgaven kan bestå av en individuell innlevering (monografi) eller av en portfolio ulike artikler eller andre arbeider, som studenten har gjort alene eller i samarbeid med andre.
  • En eller flere inviduelle muntlig presentasjon (prøveforelesning)
    • som minimum må studenten gi undervisning i eller presentere ett tema og for en målgruppe som kommisjonen oppgir
    • for dr.philos er det også vanlig å ha ett selvvalgt tema i tillegg
  • Individuell muntlig prøve (forsvar av oppgaven)

Assosiert med