Skip to main content

Deltidsstudent

utkast

Definisjon

Student som har redusert studiebelasting på én av to måter:

  • studenten følger et [studieprogram] hvor det er planlagt at studentene tar færre enn 30 studiepoeng per semester.
  • studenten følger et ordinært studieprogram, men planlegger å ta færre enn 30 studiepoeng pr semester i sin individuelle utdanningsplan, og hen fyller heller ikke opp ved å ta studiepoeng utenfor det aktuelle studieprogrammet.

Merknad

Internasjonale rapporteringskrav definerer deltid som planlagt progresjon på mindre enn 75%. Lånekassen definerer det som mindre enn 100%. SSB definerer deltid til mindre enn 70% studieprogresjon. Dette må spesifiseres ved rapportering.