Skip to main content

Avtale om utdanningstilbud

  • Agreement (english)
    aktiv

Definisjon

Avtale i form av juridisk enighet rundt rettslige betingelser og forhold mellom to eller flere parter om å gi og/eller motta formell utdanning til gitte målgrupper eller enkeltpersoner. Avtaler om utdanningstilbud har informasjon til og legger grunnlag for alle avtalebaserte utdanningstilbud

Merknad

Avtaler om utdanningstilbud kan være:

Eksempler på avtaler om utdanningstilbud

Relaterte begreper