Skip to main content

Arbeidskrav

utkast

Definisjon

Obligatoriske aktiviteter som kreves for at studenten skal få gå opp til eksamen eller fortsette på studiet.

Arbeidskrav kan være deltakelse i undervisning, innleveringer, gjennomføring av praksis eller annet.

Arbeidskrav kan bli gyldige dersom en enkeltaktivitet er gjennomført eller godkjent, eller dersom flere aktiviteter (alle eller kombinasjoner) er gjennomført eller godkjent.

Eksempler

  • Frammøte x av y ganger til undervisning.
  • Godkjent praksis
  • Godkjent innleveringer
  • Godkjent x av y innleveringer
  • Godkjent ved samlet skår på minimum x