Skip to main content

Antall tilbud

Aktiv

Definisjon

Antall tilbud forteller hvor mange tilbud som skal gis og setter begrensinger for hvor mange som kan motta et tilbud. Antall tilbud er et estimat som vi antar vil gi riktig antall møtte studenter til utdanningstilbudet. Antall tilbud kan uttrykkes som kapasitet + overbooking.

Merknad

Må ikke blandes med antall søknader med tilbud i ett opptak, som kan forekomme i statistikker og rapporter over gjennomførte opptak.