Skip to main content

Andre utdanningsrelaterte avgifter

Aktiv

Definisjon

Avgift som ikke påvirker studierett, men som læresteder kan innkreve for å dekke andre utgifter knyttet til å gi utdanningsrelaterte tjenester til sine studenter

Konsekvenser av å ikke betale slike ulike avgifter, er at studenten ikke får tilgang til de godene som avgiftene representerer: uten studentkort får du ikke tilgang til arealer eller brukt maskiner som krever korttilgang, får ikke skrevet ut noe om du ikke har betalt for utskrifter, ikke tilgang til læremidler uten å betale for dem…

Eksempler

  • kopi- og utskriftsavgifter
  • betaling for læremidler
  • betaling for studentkort

Merknad

Ønske om mulighet til å tilby studenter ulike produkter har også vært nevnt, feks drgradsringer, hettegensere med lærestedslogo etc, men det er utenfor scope av studieadministrasjon og omtales ikke videre.