Skip to main content

Starttidspunkt vurdering

utkast

Definisjon

Tidspunktet (dato og klaokkeslett) for når en vurderingsaktivitet begynner. Tidspunktet utledes fra ulike datakilder. Tidspunktet skal ha formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-hh-mm-ss

Eksempler

BeregnetStartTidspunkt gir deg ett kalkulert tidspunkt (dato og klokkeslett) for når en vurderingsenhet skal begynne.

BeregnetStartTidspunkt henter data fra ulike felter i FS, avhengig av hvilken vurderingskombinasjonstype som er satt:

  • Uttak dato
  • Uttak tidspunkt

eller

  • Eksamensdato
  • Eksamen_start_klokkeslett

For at eksterne systemer skal slippe å forholde seg til disse feltene og sammenhengen mellom dem blir de satt sammen og presentert som ett tidspunkt på følgende måte:

BeregnetStartTidspunkt = DATO_EKSAMEN+KLOKKESLETT_FREMMOTE_TID = DATO_UTTAK+KLOKKESLETT_UTTAK

Tilsvarende felt finnes også for sluttidspunkt. Se BeregnetSluttTidspunkt.