Skip to main content

Sluttidspunkt vurdering

utkast

Definisjon

Tidspunktet (dato og klaokkeslett) for når en vurderingsaktivitet avsluttes. Tidspunktet utledes fra ulike datakilder. Tidspunktet skal ha formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-hh-mm-ss

Eksempel

BeregnetSluttTidspunkt gir deg ett kalkulert tidspunkt (dato og klokkeslett) for når en vurderingsenhet skal avsluttes.

BeregnetSluttTidspunkt henter data fra ulike felter i FS, avhengig av hvilke verdier som finnes, enten:

  • Frist Innlevering (Dato)
  • Frist Innlevering (Klokkeslett)

eller

  • Eksamensdato
  • Eksamen start klokkeslett
  • Varighet i timer

For at eksterne systemer skal slippe å forholde seg til disse feltene og sammenhengen mellom dem blir de satt sammen og presentert som ett tidspunkt på følgende måte:

BeregnetSluttTidspunkt = DATO_EKSAMEN + KLOKKESLETT_FREMMOTE_TID+VARIGHETTIMER = DATO_INNLEVERING + KLOKKESLETT_INNLEVERING

Merk: Dersom DATO_EKSAMEN er satt, men ikke VARIGHETTIMER vil BeregnetSluttTidspunkt returnes som null. Det samme skjer der DATO_INNLEVERINGer satt, men ikke KLOKKESLETT_INNLEVERING; BeregnetSluttTidspunkt returnes som null.

Tilsvarende felt finnes også for starttidspunkt. Se BeregnetStartTidspunkt.